040 410 448
07 49 21570

Toplotne črpalke zrak - voda (visokotemperaturne - voda do 80°C)

DAIKIN - ALTHERMA HT
ENOFAZNI SISTEMI
ZUNAJA ENOTA ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1
NOTRANJA ENOTA EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1
Grelna moč (nominalna) 11 kW 14 kW 16 kW
Izkoristek COP 3,08 ( A7 / W 65 ) 3 ( A7 / W 65 ) 2,88 ( A7 / W 65 )
Priključna moč 3,57 kW 4,66 kW 5,57 kW
Meja delovanja ( °C ) zunanje temp. -25 -25 -25
TROFAZNI SISTEMI
ZUNAJA ENOTA ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1
NOTRANJA ENOTA EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Grelna moč (nominalna) 11 kW 14 kW 16 kW
Izkoristek COP 3,08 ( A7 / W 65 ) 3 ( A7 / W 65 ) 2,88 ( A7 / W 65 )
Priključna moč 3,57 kW 4,66 kW 5,57 kW
Meja delovanja ( °C ) zunanje temp. -25 -25 -25